_

Oktober 2017

Ook dit jaar nemen we deel aan de beurs Transport & Logistics in Antwerpen.
We zijn verheugd u te mogen ontmoeten op de belangrijkste vakbeurs van de Benelux op 17, 18 en 19 oktober 2017. 

Om ons te bezoeken en een gratis toegangskaart te bekomen, kunt u online registreren op www.transport-logistics.be.

Wij hopen u in Antwerpen te ontmoeten !

-

Mei 2017 : PERSBERICHT

DANDOY is steeds bezorgd over de arbeidsomstandigheden van alle werknemers en onderaannemers. Daarom weerlegt het bedrijf de ernstige beschuldigingen waarvan ze onlangs het onderwerp in de pers is geweest.

DANDOY werkt nauw samen met de bevoegde autoriteiten die toezien op de uitoefening van het beroep. De vennootschap is onderworpen aan regelmatige controles uitgevoerd door de Belgische autoriteiten.

Het bedrijf is actief in een door de crisis getroffen sector en wordt beïnvloed door de liberalisering van de Europese markten. Om zijn concurrentiepositie op de internationale markt te waarborgen, wordt het bedrijf gedwongen om onderaannemers te gebruiken. Ze zijn onderworpen aan strenge selectiecriteria en moeten voldoen aan de wettelijke eisen, evenals een charter van kwaliteit en ethiek.

DANDOY is een Belgisch bedrijf, opgericht in 1925, heeft altijd gelijke tred gehouden met haar klanten, met zijn markt, maar zonder ooit in strijd te zijn met de geldende wetgeving. De langetermijnvisie, respect voor zijn "stakeholders", en de professionaliteit van het personeel in dienst van haar klanten behoren tot de kernwaarden van het bedrijf.

-

Januari 2016 : BELGISCHE KILOMETERHEFFING 

Beste Klant,
Beste Partner,

U kan op deze infopagina verscheidene elementen terugvinden die gerelateerd zijn aan de kilometerheffing die in voege zal treden van 01/04/2016. 

Deze heffing is van toepassing op alle voertuigen, nationaal en internationaal, met een maximale toegelaten massa (MTM) van meer dan 3500 kg.

U hebt naar alle waarschijnlijkheid ondertussen onze informatie brochure reeds gekregen.

Hieronder vind u twee links naar berekening simulatoren: 

http://tollcalculator.satellic.be/

http://www.axxes-bmap.com/

Hierbij ook de web adressen van de professionele transportfederaties: 

http://www.febetra.be/

http://febetra.be/wp-content/uploads/2015/12/Kilometerheffing-samenvatting.pdf

http://www.uptr.be/nl/kilometerheffing/ 

http://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/kilometerheffing-voor-vrachtwagens-vanaf-1-april-2016 

Onze commerciële medewerkers staan tot uw dienst mocht u nog extra inlichtingen nodig hebben. 

-

July 2015

This year again, we participate in the Transport & Logistics Fair of Antwerp. We are excited to meet you at the leading logistics fair of the Benelux 
on 22-23-24 September 2015. 

To visit us and get a free entrance, you can register online at www.transport-logistics.be with invitation code 8225.

We hope to meet you in Antwerp very soon !